Metamorfose massage

Metamorfose massage is ontstaan vanuit de voetreflextherapie. Het is ontwikkeld door arts en reflexoloog Robert St. John (1914-1996). Hij ontdekte dat de energie die door en om de wervelkolom stroomt, herinneringen bevat uit de prenatale periode. Tevens vond hij de reflexlijnen (prenatale lijnen) op de voeten, handen en het hoofd die deze prenatale periode weerspiegelen.

Door dit reflexgebied te behandelen, kunnen belemmerende gedachtepatronen, emoties en opvattingen die zowel vóór de geboorte als tijdens het leven zijn ontstaan, herkend en losgelaten worden. De levenskracht die eerst geblokkeerd werd, komt dan weer vrij waardoor verandering van binnenuit mogelijk wordt.

In de metamorfose massage werk ik met een zachte aanraking langs de prenatale lijnen. Hierbij worden voeten, handen en hoofd aangeraakt. De voeten staan voor “beweging”. Door de voeten te behandelen brengen we dus beweging tot stand, de energie wordt in beweging gezet. In de rechtervoet zijn de patronen aanwezig waarmee we op het moment werken; zij tonen wat we van ons leven maken. De massage begint ook met de rechter voet, daarna de linker. In de linker voet vinden we nog niet tot uitdrukking gebrachte patronen waarmee we het leven binnen kwamen.
De handen staan voor “doen”. Bij de handen wordt dat wat in beweging is gebracht uitgedrukt in handelen. De aanraking op de handen leert ons als het ware om dat wat in beweging is gebracht, om te zetten in daden. De handen corresponderen meer met het hart. Via ons hart kunnen we gehoor geven aan dat wat er in beweging is gebracht. We leren de emoties en gevoelens die los komen te hanteren en ze om te zetten in daden. De levenskracht raakt ons hart en daarmee het vermogen lief te hebben.
Het hoofd staat voor denken. In het hoofd komt het bewegen en handelen samen en wordt geïntegreerd in ons leven. Het hoofd heeft het vermogen om, dat wat los komt door de voeten en wat gestructureerd is door de handen, geestelijk te verwerken. Het hoofd zet alles weer op een rijtje en integreert het in ons leven.

De combinatie van massage van voeten, handen en hoofd maakt dat u heldere inzichten krijgt in uzelf, uw handelen en uw leven. Door met aandacht en zonder oordeel aanwezig te zijn en mij niet te richten op klachten, symptomen en het resultaat van de behandeling werkt deze als een katalysator.

Voor wie is Metamorfose massage geschikt?

 Metamorfose massage is niet gericht op specifieke symptomen of klachten, maar werkt op de mens als geheel. Er zijn geen contra-indicaties; het is geschikt voor iedereen die graag de kwaliteit van zijn leven wil verbeteren: kinderen, volwassenen, ouderen en zwangeren.

  •  Zwangere vrouwen en vroedvrouwen gebruiken de metamorfose massage, omdat de behandelingen de zwangerschap en de geboorte kunnen vergemakkelijken.
  • In periodes van verdriet en bij het verwerken van een traumatische ervaring. Het helpt om alles op een rijtje te zetten.

  • In periodes van grote veranderingen, zoals een ziekte, een rouwproces, een echtscheiding, enz.

  • Bij een depressie geeft het inzicht in de dieperliggende oorzaken van de problemen. Deze massage is daarom zeer aan te bevelen naast psychologische hulp.

  • Bij negatieve gevoelens: minderwaardigheidsgevoel, angsten, stress, geen keuzes kunnen maken en geen beslissingen durven nemen, ons plaats niet kunnen vinden in het leven, vastgelopen zijn.

  • Personen met dyslectie, spasmen, ADHD, autisme kunnen door de ontspannende werking een heel andere kijk krijgen op hun probleem.

  • Bij stervenden kan het helderheid geven in wat ze nog kunnen doen/oplossen en meer vrede en minder angst geven om te sterven.

  • Voor diepe ontspanning.